NOBLELIFT GROUP CÓ 3 NHÀ MÁY CHÍNH TẠI ĐỨC – MỸ – CHINA


NOBLELIFT CHINA

Địa chỉ: 528 Changzhou Road, Taihu Sub-district, Changxing, Zhejiang 313100 China
Điện thoại:  86-572-6210817 6210311
Fax: 86-572-6210777 6128612
PC: 313100
Email: info@noblelift.com
Website: www.noblelift.com www.noblelift.cn

NOBLELIFT EUROPE GMBH

Địa chỉ: Borsigstrasse 9d-93092 Barbing Germany
Điện thoại:  +49 9401 607930
Fax: +49 9401 6079329
PC: 93073
Email: mail@noblelifteurope.com
Website: www.noblelifteurope.com

SPARE PARTS CENTER

Địa chỉ: Borsigstrasse 9d-93092 Barbing Germany
Điện thoại: +49 9401 911 330
Fax: +49 9401 911 3329
PC: 93073
Email: parts@noblelifteurope.com

NOBLELIFT NORTH AMERICA CORP

 

Địa chỉ: 2451 American Lane, Elk Grove Village, Illinois 60007, USA
Điện thoại:  +1-847-595-7100
Website: www.noblelift.us

NOBLELIFT RUS LLC

Địa chỉ: Office 301, Domostroitelnaya ul. 4A, Saint-Petersburg, Russia
Điện thoại:  8-800-700-28-97
Fax: +49 9401 6079329
PC: 194292
Email: sales@noblelift.com.ru
Website: www.noblelift.com.ru